Akademik Personel

Çiğdem PALA MULL
Prof.Dr.
Bölüm Başkanı
Faruk KÖKOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
M. Önder GÖNCÜOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Ece SAATÇIOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Gözde ERSOY
Doktor Öğretim Üyesi
Gülden YÜKSEL
Araştırma Görevlisi
Kübra VURAL ÖZBEY
Araştırma Görevlisi
35. madde ile Hacettepe Üniversitesinde görevlendirilmiştir.