İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 1994 yılında kurulmuştur. İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans Programı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci kabulüne başlayacaktır.

 

Bölümün amaçları arasında İngiliz dili, edebiyatları ve kültürlerinin araştırılarak tanıtılması vardır.  Bu amaçla Batı dünyasının yazınsal eserleri, akımları ve kuramları yakından incelenmekle birlikte, dili bütün bileşenleriyle olabildiğince kapsamlı bir şekilde ele almak hedeflenmektedir.  Edebiyat tarihi ve metin çözümlemelerinin yanı sıra yazınsal dil çözümlemesi, dilbilim, çeviri, dil-kültür-birey ilişkisi, eleştiri kuramları ve kültürel çalışmaları da içeren bir program sunulmaktadır.  Öğrencilere kapsamlı, karşılaştırmalı, analitik ve eleştirel düşünebilme yetilerinin kazandırılması, onların toplumsal olguları inceleme ve tartışma yöntemlerini geliştirebilen, günümüz kültür politikalarına ve etkileşimlerine tutarlı yaklaşımlar oluşturabilen ve her şeyden önce sorgulayabilen bireyler olarak topluma kazandırılmasına önem vermekteyiz. 

 

Dil puanı ile alınan öğrencilerin ilk yıl bir Hazırlık Programından geçmeleri öngörülmektedir.  Hazırlık baraj sınavını geçen öğrenciler birinci sınıftan başlayacaklardır.  İlk yıl ileri İngilizce çalışmalarının yanı sıra genel olarak edebiyata giriş dersleri vardır. Ayrıca öğrencileri içinde bulundukları akademik ortamda okuma, araştırma, yazma konularında desteklemek için derslerimiz bulunmaktadır.  İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda İngiliz Edebiyatının dönem, yazar, edebi türleri ve eserleri belli bir düzen içinde incelenecektir.  Kuramsal bilgiler ise üçüncü ve dördüncü yıllarda verilecektir.  Bölümde ikinci yıldan itibaren bölüm içi seçmeli dersler ve Yabancı Dil dersleri verilecektir. (Almanca-Fransızca-Latince) Üçüncü yıldan itibaren de bölüm dışı seçmeli dersler ile öğrencilerin genel kültürlerini genişletmeleri ve farklı ilgi alanlarına yönelmeleri açısından yararlı olacaktır. 

Programdan mezun olanlar filolog unvanı alacaktır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, mesleki açıdan ülkemizin gereksinimlerine uygun nitelikte, uluslararası ve kültürel yönden donanımlı bireyler olarak bankacılık, uluslararası ilişkiler, yayıncılık, turizm, gazetecilik, devlete ve özel sektöre bağlı medya kuruluşları gibi toplumun farklı sektörlerinde hizmet verebilirler. Eğitim sertifikası alan mezunlar devlete ya da özel kuruluşlara bağlı okullarda ve üniversitelerde öğretmenlik veya okutmanlık yapabilmektedirler.  Çevirmen, yazar ve editör olarak da çalışabilmektedirler.

Bilgi Paketi
Yukarı Çık